Stilling

Nyhetskanalen S24 er under utvikling, og er hittil pr. dags dato Haugalandets mest oppdaterte nettavis. I tillegg har lesertallene for nettavisen steget ganske høyt siden vi startet i juni 2018 på nett. Vi er i startfasen og har mye å utvikle og utvide innen for det tekniske og journalistiske.

Foreløpig har vi ingen utlysninger