Flere meglertopper er bekymret

BOLIGMARKED (S24) – Flere meglertopper frykter at boligmarkedet skal bli for hett.

Norske bedrifter må betale tilbake

ØKONOMI (S24) – Flere norske bedrifter må betale tilbake 32,5 millioner kroner tilsammen etter å ha fått koronastøtte.

Lave strømpriser fra Troms Kraft

TROMS (S24) – Lav økonomisk resultat har ført til at Troms Kraft har senket strømprisene.

7.900 nye søknader om dagpenger

I forrige uke mottok Nav 7.900 nye søknader om dagpenger.

Arbeidsledigheten faller

I Norge faller arbeidsledigheten, og stadig flere kommer ut i arbeid.

Matvareprisene økte i april

Fra mars til april skal matvareprisene gått opp med 1 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Over halvparten bruker mindre penger

Over halvparten av nordmenn bruker mindre penger som følge av coronaviruset.

Færre bedrifter frykter konkurs

Bedrifter er langt mer optimistiske nå enn for fem uker siden. Færre bedrifter frykter for konkurs.

Oppgang på Wall Street

Wall Street startet uken med oppgang på børsen.

15.000 nye søknader om dagpenger

Nav har mottatt 15.100 nye søknader om dagpenger.