10 millioner til algesatsing

Foto: Toby Hudson

NORDLAND (S24) – Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har besluttet at det skal gis 10 millioner kroner for å satse videre på forskning på alger.

Algesatsingen er i regi av NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi, sammen med Nordland fylkeskommune og Bodø kommune, som står for bevilgingen av de ti millioner kronene.

Pengene går til et treårig langt prosjekt med mål om å forske mer på makroalgeproduksjon i Nordland ved å bygge opp et solid fagmiljø i Bodø, melder NRK.

I går ble det lagt frem fremtidige planer i Mørkvedbukta forskningsstasjon med blant andre ordfører Ida Pinnerød tilstede.

Takk for oss!