– Positivt at hun brenner for å forebygge seksuelle overgrep

Foto: Maren Granås

Slike overgrep kan for eksempel være incest i barndommen, voldtekt i ungdommen eller seksuell trakasering på arbeidsplassen

Det var ikke lenge siden S24 hadde et intervju med Frigstad om hvor viktig det var å snakke om seksuelle overgrep og voldtekt:

– Det er en sårbar situasjon og mange utsatte føler selv på skyld og skam for det som skjedde, sa Frigstad tidligere.

Miss Norway-deltaker har hun inngått et samarbeid SMSO-Agder som er senteret i Agder som jobber generelt mot seksuell overgrep.

Senteret mot seksuelle overgrep (SMSO) er en stiftelse som drives med økonomisk støtte fra kommuner, fylkeskommunen, helseregionen og staten. Senteret tar i mot menn og kvinner over 16 år som er blitt utsatt for seksuell overgrep, samt deres pårørende.

Her kan man få snakke om det vonde og vanskelige, få veiledning på hva man gjøre i situasjonen og hjelp til å leve videre på best mulig måte. De ansatte er underlagt taushetsplikt, noe som betyr at du kan føle deg trygg når du er hos SMSO-Agder.

Høiåsen Frigstad mener det er utrolig viktig at man fortsetter å sprer budskapet om hvor viktig det er å snakke om voldtekt.

– Dette handler om mennesker, og det berører mange i alle aldrer. Selv om jeg ikke kan bidra i møtene, kan jeg i alle fall spre omtalen om hvor viktig arbeid de gjør, sier hun.

Margareth Bjørtvedt som er daglig leder i SMSO-Agder synes det er positivt at Sunniva brenner for å forebygge seksuelle overgrep:

– Vi synes det er veldig positivt at Sunniva brenner for å forebygge seksuelle overgrep og å bistå dem som har blitt utsatte for overgrep, sier Bjørtvedt til S24.

– Hun har en viktig stemme ut mot et publikum vi ikke så lett når ut til selv. Mange unge mennesker blir dessverre utsatt for seksuelle overgrep, og da er det viktig å vite hvor man kan søke hjelp.

Statistikk

De aller fleste som blir anmeldt for voldtekt er menn, i 2018 utgjorde menn om lag 98 prosent av de anmeldte. (Kilde: Politiet.no)

I rundt 40 prosent av voldtektssakene fremkommer det av anmeldelsene at voldtekten skal ha skjedd i forbindelse med fest, og bruk av rusmidler. Voldtekten skjer ofte under festen, eller i perioden rett etter at festen er avsluttet. (Kilde: Politiet.no)

I rundt en fjerdedel av sakene blir offeret utsatt for voldtekt av en de har kjennskap til fra før, men ikke i forbindelse med fest. I mange saker har den innledende kontakten med gjerningspersonen blitt etablert via sosiale medier, kort tid i forveien. (Kilde: Politiet.no)

Mange velger å anmelde overgrep lenge etter at det har skjedd. I 30 prosent av sakene i 2018 fremkom det at selve voldtekten skulle hadde skjedd over et år før den ble anmeldt. (Kilde: Politiet.no)

Personer i alle aldre begår voldtekt. I en betydelig andel av sakene er imidlertid den anmeldte mellom 15 og 35 år. En betydelig andel er også under 18 år. (Kilde: Politiet.no)