Fylkesmann frykter fjøslukt i Etne

Varaordfører Kenneth Lyng Karlsen (FrP) i Etne, sammen med bonden Magne Haaland og gruppeleder Johannes Kringlebotten (FrP). Foto: Etne Frp

NB! Denne artikkelen kan inneholde utdatert informasjon. (Kilder)

Det er varaordfører i Etne kommune, Kenneth Lyng Karlsen som opplyser saken i en video som stortingsrepresentant, Helge Andre Njåstad har lagt ut.

Magne Haaland og Jens Birger Gjerde i Etne har begge eiendomssaker der de forsøker å skille ut deler av eiendommene, og der forvaltningsutvalget i kommunen har kommet med positivt vedtak, skriver Radio Haugaland.

Imidlertid har fylkesmannen i Vestland klaget vedtaket fra Etne kommune og begge sakene har gått videre til settefylkesmann i Rogaland.

Saken til Haaland fik avslag, mens Gjerde venter på endelig svar.

Lik S24 på Facebook for flere nyheter!

Det som kommer frem er at bonden Magne Haaland fikk lov av politikerne i kommunen å skille ut eiendommen slik at sønnen med familie kunne flytte hjem til Etne fra Stavanger.

Gruppeleder Johannes Kringlebotten (FrP) er svært kritisk til hvordan fylkesmannen har håndtert sakene. Han mener at fylkesmannen ikke respekterer avgjørelsen og dermed overkjører lokaldemokratiet i kommunen:

– Det er en total overkjøring av lokaldemokratiet. Når fylkesmannen krever at Etne kommune snur i vedtaket sitt så sier de samtidig at vi som har arbeidet med denne saken, ikke har greie på dette, sier Kringlebotten (FrP).

Varaordfører i Etne kommune, Kenneth Lyng Karlsen stiller seg uforstående i saken, og mener lokaldemokratiet er svekket. Foto: Daniel DeNiazi

På lørdag var stortingsrepresentantene Helge Andre Njåstad (FrP) og Silje Hjemdal (FrP) på besøk hos Magne Haaland, hvor de blant annet diskuterte om problemstillingen i saken.

– Høyre snakker som at det skjer forenklinger i dispensasjonssaker, men tilbakemeldingene han får fra flere i distrikts-Norge er at ingen i lokalsamfunnene merker noe til forenklingene, sier Njåstad.

Varaordfører Kenneth Lyng Karlsen (FrP) mener at ordningen med å anke klagen videre til settefylkesmann er et klart tegn på at kan være et mislykket konsept.

– Det er et paradoks at unge blir oppfordret til å flytte hjem til bygda og bosette seg på garden, men blir nektet av byråkratene som ikke har vært på eiendommen og satt seg inn i saken, sier Renate Sævareid (FrP).

Lik S24 på Facebook for flere nyheter!

Siden saken ble kjent for fylkesmannen, har han alltid ment at sønnen ikke har har rettigheter til å flytte, uansett om sønnen er opvokst på gården.

– Litt av problemet her er at argumentet som blir brukt er lukt, støy og støv fra landbruket. Vi bor i en landbruksbygd og det er ikke et eneste hus som ikke berøres. Slik er det å bo i en bygd som har landbruk som hovednæring, forklarer gruppeleder Johannes Kringlebotn (Frp).