Miss Norway-deltaker langer ut mot politikerne

PSYKISK HELSE (S24) – Miss Norway-deltaker, Viktoria Christense Skarstein synes det er rart at ingen politikere eller andre offentlige personer har gått ut og uttrykket sin bekymring over den psykiske belastningen en slik pandemi har påført samfunnet.

Foto: Kato B. Hansen

– Vi har vært inne i noen ganske belastende måneder med koronakrisen den siste tiden som følge av sosial isolasjon pandemien har ført med seg. Her har vi blant annet blitt vitne til at folk har blitt permittert fra jobbene sine, elever har fått fri fra skolehverdagen sin, sosiale aktiviteter har vært helt stengt ned og mennesker har måttet ta avstand fra hverandre, sier Skarstein til S24.

Hun langer ut mot politikere og andre offentlige personer som ikke har gitt fra seg en lyd om psykisk helse når krisen var på sitt verste:

– Likevel stiller jeg meg uforstående om at ingen av politikere, helsemyndigheter eller offentlige personer har gått og uttrykket sin bekymring over den psykiske belastningen en slik pandemi har påført samfunnet.

Skarstein mener at når mennesker mister sin struktur, rutiner og mening med hverdagen sin, kan det få store psykiske ringvirkninger i lang tid fremover. Hun referer særlig til mennesker som har mistet fast jobb og inntekt.

– Dette medfører at mange av de som har mistet jobbene sine mister mye av den tryggheten som følge av permittering. Den utryggheten med økonomien, er bare en liten del av belastningen. Det å stå opp hver dag og gå på jobb, skole eller glede seg til fotball-trening har blitt fratatt oss i disse tider. Dette er alvorlige temaer, og dessverre ser det ut som det snakkes og skrives lite om.

Selv om NAV har fått mange i arbeid igjen etter krisen, er det fortsatt mange som er under NAV for veiledning for å komme seg i arbeid.

– Under krisen hadde vi flere nordmenn som gikk på NAV enn det vi hadde i hele ifjor tilsammen, og det er bare i løpet av de 2-3 måneder vi har hatt med korona.

Unsplash
En person sitter alene ved en brygge i Balestrand kommune Foto: Fabrizio Verrecchia

Hun synes det var flott at psykiske helse ble mer åpent i flere medier over hele verden, etter at Ari Behn tok sitt eget liv, selv om det var en trist nyhet.

– Det var trist da Ari tok sitt eget liv, men det ble store overskifter og masse utsagn fra stasrådet om at vi måtte jobbe aktivt med den psykiske helsen og forebygging av selvmord. Det viste at det å snakke om psykisk helse var viktig, men hvor er denne snakken blitt av i disse tider?, spør Skarstein.

Hun spør også etter hvor engasjementet hos politikerne og viktigheten av å prate om psykisk helse i den tiden da nordmenn trengte det mest. Selv synes hun det er trist å se at offentlige instanser tar avstand fra å gjøre sine pålagte plikter:

– Jeg selv syns denne tiden har vært vanskelig selv om jeg vet at jeg sliter nok mindre enn de barna som opplever vold og utrygghet i hjemmene sine. De som ikke kommer seg ut døren selv på grunn av alle offentlige instanser må ta avstand. De eldre på gamlehjem som ikke får lov å få besøk, fordi de risikerer å dø i ensomhet og isolasjon.

– Jeg har snakket med noen av de jeg jobber med på frivillighetssentralen, og de jeg har møtt på gaten har fortalt meg at de savner den sosiale delen i livet; Hverdagen er blitt vanskeligere for mange, og jeg vet mange av de sitter hjemme alene.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre / Flickr

For en stund siden ble det kjent at regjeringen gir 75 millioner kroner til frivillige som hjelper ensomme.

– Jeg er glad for at vi kan styrke tilbudet til de mange som har vært isolerte og ensomme under pandemien. Gjennom sin kunnskap og kompetanse vil Stiftelsen Dam bidra til å få midlene ut på en rask og effektiv måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hun frykter at de som isolere seg og ikke kommer seg ut når alt har vært steng fører til at den psykiske belastningen blir forverret, noe som gjør at de blir bare mer isolerte, deprimerte og ensomme.

– Jeg er redd for at dette fører til langt større og mer langsiktige psykiske problemer enn staten og samfunnet er klar over. Jeg tror ikke bare det er snakk om en svekket økonomi i tiden fremover, men også en ringvirkning på enkeltmennesker, men ikke minst en overbelastet helsesektor, hvor der kapasiteten hos fagarbeidere er svekket.

Lik S24 på Facebook for flere nyheter!

Flere saker fra S24: