Alvorlige brudd i Haugaland brann og redning IKS

Ledelsen i det interne kommunale brannsamarbeidet, Haugaland brann og redning IKS er avslørt. Kritikkverdige forhold og dårlig ledelse er bare noe av det som blir avslørt.

KRITIKKVERDIG: Radio Haugaland har fått inn kilder som dokumenterer på kritikkverdige forhold internt i brannsamarbeidet. 

I Varselet kommer det frem at det er blitt observert og registrert dårlig personal politikk. Det rettes også sterkt kritikk mot ledelsen i Haugaland Brann og Redning (HBR). 

Dermed har det oppstått et opprør blant ansatte mot ledelsen i IKS.

Lik S24 på Facebook for flere nyheter!

I et brev som Skånevik brannstasjon har sendt ut, krever de at ledelsen må gjennomgå større endringer. 

– Vi kan ikke fortsette å arbeide under slike kritikkverdige forhold, står det i brevet. 

Det settes også sterkt kritikk på at ikke kunnskapen ute i organisasjonen blir brukt, og dermed blir det gjennomført investeringer uten bruk av kunnskap. 

Brevet er sendt av Skånevik brannstasjon.

I brevet står det blant annet: 

– Vi ber deg i denne omgang om å ta en prat med ordførerne i Vindafjord og Etne med bakgrunn i denne bekymringsmeldingen, og for å få ledelsen i IKS til å endre personalpolitikk. Om dette fortsetter som i dag, vil dette på sikt, uten tvil, ha en direkte konsekvens for beredskapen. 

Dette står i brevet om varsel om kritikkverdige forhold:

  • * Ansatte blir kalla inn til alvorlige samtale med ledelsen på kort varsel, -uten agenda og referatføring. Dette har skjedd ved flere hendelser.
  • * Brannsjef utøver dårlig holdning. Dette kommer frem i ukloke uttalelser, kommentarer osv.
  • * Ansatte i øst blir flytta mot vest, uten at lokale ledere blir involvert, samt på kort varsel og uten grunn. Dette reduserer oppfølging av mannskap og redskap lokalt.
  • * Bevist holder ledelsen områdelederen utenfor alle avgjørelser som gjelder hans (områdelederen) ansvarsområde.
  • * Ansatte blir oppfordret om å ikke ha kontakt med lokal politisk- og administrativ ledelse i kommunene.

Det har ikke lykkes Radio Haugaland eller S24 å få kommentar i saken fra ledelsen i Haugaland brann- og redning IKS.

  •