Mobbing i skolen går ned

Mobbingen i skolen går litt ned, viser den nye elevundersøkelse.

MOBBING: I undersøkelsen viser tallet på antall tiendeklassinger, som sier de opplever mobbing på skolen, er færre.

I flere norske kommuner er tallene fortsatt skyhøye, og i Kåfjord oppgir nesten 40 prosent at de blir mobbet. Det er et høyt tall, sammenlignet med andre kommuner i landet.

Lik S24 på Facebook for flere nyheter!

Til NRK sier ordfører i Kåfjord kommune, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (Ap) at han er overrasket over tallene:

– Det er jo litt vanskelig å si. Vi har hatt sterkt fokus på dette. Nå må vi ha enda mer fokus på holdningsskapende arbeid. Jeg er som sagt overrasket over disse tallene.

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Foto: Skoleporten / UDIR

I undersøkelsen kommer det frem at tiendeklassinger, svarer at de blir mobbet på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Tallene er hentet fra elevundersøkelsen.

  • Agdenes kommune (27,8%)
  • Alta kommune (10,2%)
  • Alvdal kommune (0,0%)
  • Arendal kommune (8,1%)
  • Asker kommune (6,4%)