Lang ventetid på psykiatrihjelp for unge

I Norge må flere barn og unge som sliter psykisk vente lenge for å få den hjelpen de trenger.

PSYKISK HELSE: Nye tall fra Helsedirektoratet for de fire siste månedene i fjor, viser at det er over 50 dagers ventetid i psykisk helsevern.

Tidligere har direktoratet påpekt viktigheten av å oppdage selvmordstanker hos mennesker med psykiske lidelser så fort som mulig.

Helseminister Bent Høie sier til VG at han ikke er fornøyd med tallene, og viser til at han i fjor stilte krav til sykehusene i fjor om å korte ned ventetiden.

Det har ikke Solbergs regjering lykkes med.

Lik S24 på Facebook for flere nyheter!

  •