Flere sykehjem leier inn vektere

Flere sykehjem i Trondheim har måttet leie inn vektere fordi utagerende demente beboere har truet ansatte og oppfører seg voldelig.

TRONDHEIM: Det skriver Adresseavisen.

Valentinlyst helse-og velferdssenter opplyser til avisen at det har oppstått stadig flere utrygge situasjoner de siste årene, noe som har ført til at ansatte er redde for å gå på jobb.

Sykepleierforbundet i Trondheim stiller spørsmål om det er for få hender på avdelingene.

Lik S24 på Facebook for flere nyheter!

95
  •  
Close
Menu