Vil rydde opp i fiskenæring

Fiskeriminister Harald T. Nesvik varsler oppgjør med de useriøse aktørene i turistfiskenæringen, og inviterer næringen og myndighetene til et møte.

NÆRINGSLIV: Det skriver Radio Nea etter at fiskeriminister gikk ut i en pressemelding om at han ville rydde opp i turistfiskenæringen.

-I løpet av sommeren har vi fått meldinger om at det dessverre er useriøse aktører i næringen. Disse driver økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og de ødelegger for alle de bedriftene som gjør en skikkelig jobb. Når sesongen er slutt ønsker jeg å invitere næringen, tilsynsmyndigheter og andre berørte til et møte i departementet for å drøfte hvordan vi kan få slutt på cowboyvirksomheten som foregår, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Følg S24 på Facebook for flere nyheter!

74
  •  
Close
Menu