Bompengeinnkreving av nullutslippskjøretøy

Kunder av bomselskapet Ferde får i disse dager et brev hvor det opplyses om at det fra og med 01.09.2019 vil kreves inn bompenger fra nullutslippskjøretøy som inngår i takstgruppe 1.

Takstene vil være som før for biler som går på fossilt drivstoff. Foto: Katrine Kvinnesland

I brevet som er datert 15.07.2019 fremgår det at for å få rabatter i Haugalandspakken og i T-forbindelsen må også eiere av disse kjøretøyene ha en gyldig avtale og brikke. Dersom disse eierne allerede har brikke er det ikke nødvendig å foreta seg noe, men de vil begynne å belaste de eksisterende brikkene 01.09.
Dersom det gyldige brikker ikke er knyttet til nullutslippskjøretøyene vil de betale full takst som i dag er 11 kroner. Med gyldig avtale og rabatt vil prisen per passering og innenfor en time være 4,40 kroner.

Disse endringene gjøres i tråd med prop. 87 S (2017-2018) og politiske vedtak som er fattet lokalt. Takstene for øvrige kjøretøy vil forbli som de er i dag. Informasjon ligger også på Ferdes nettsider.

86
Close

 

SISTE: - Det har vært tøft, og jeg vil takke presidenten i Litauen for utvekslingen, sier Frode Berg i en Facebook-video som Brynjulf Risnes har publisert. Se videoen her