Trykk “Enter” for å komme videre

306 uttransportert av norsk politi

I februar ble 306 asylsøkere uttransportert fra Kongerike Norge.

ASYL: Politiet har uttransportert 306 asylsøkere i Norge. Bare avisse var det 120 som ble ilagt forskjellige straffereaksjoner.

Nye tall viser at 246 var utvist og 39 hadde fått avslag fra asylsøknaden sin.

Følg S24 på Facebook for flere nyheter!

Ansvarlig redaktør: Daniel DeNiazi
NYHETSVARSEL